PHAN THỊ BÍCH HẰNG KỂ CHUYỆN OAN THAI BỊ PHÁ

alt

Mời bạn nhấp chuột vào 2 links youtube màu đỏ bên dưới tôi chắc rằng bạn sẽ xúc động sau khi nghe câu chuyện cuối cùng.

http://www.youtube.com/watch?v=tU-EzMLqehs

http://www.youtube.com/watch?v=VvLRWJq3vnM&feature=related